Bestuur

voorzitter

Har Palmen

Door de contacten met schippersouders en internaat werd ik me nog meer bewust van de positie van het schipperskind

Geboren in Maasbracht in 1954. Als “walkind” opgegroeid in de in die tijd drukke binnenhaven, wonende in een straat waar 80% van de bewoners varende schippers waren die er hun waladres hadden. Als kind mocht ik dan ook meerdere reisjes aan boord meemaken. In die situatie heb ik al vroeg ervaren wat het voor schipperskinderen betekende wanneer zij van het schip, het veilige thuis, naar het internaat en school moesten.

Na 2 decennia gewerkt te hebben als onderwijsgevende in de omgeving Maasbracht, werd ik in 2006 directeur van de toenmalige basisschool de Tweesprong in Maasbracht, de huidige bs de Toermalijn, die door relatief veel schipperskinderen werd en nog wordt bezocht.

Door de contacten met schippersouders en internaat werd ik me nog meer bewust van de positie van het schipperskind zoals ik die ook al had ervaren vanuit mijn kindertijd. Samen met LOVK wil het bestuur van BSOS zich blijven inzetten voor de weliswaar kleine doelgroep schipperskinderen en daar waar nodig de BSOS-scholen ondersteunen.

Maasbracht - H.Palmen@skoem.nl

Frie Kolen

Onze schipperskinderen zijn belangrijk en we zijn trots op ze

Mijn naam is Frie Kolen. Ik ben in Breda geboren en na de HBS en de Pedagogische Academie daar te hebben gevolgd ben ik op een basisschool in Hendrik-Ido-Ambacht gaan werken. De eerste drie jaar in groep 7 en de tien jaar daarna in groep 8. Tijdens mijn jaren als leerkracht heb ik in de avonduren geschiedenis gestudeerd. Eerst op de leergangen in Den Haag (eerste graads opleiding) en daarna doctoraal in Utrecht.

In 1991 ben ik directeur geworden op de St. Jozefschool in Zwijndrecht en vanaf dat moment ben ik in aanraking gekomen met het schipperskind. In 1994 is de school gefuseerd en zijn we de Toermalijn gestart. Op deze school  ben ik eind van dit cursusjaar 24 jaar directeur. Vanaf het eerste moment ben ik betrokken geweest bij het onderwijs aan schipperskinderen. Zowel op onze school als in de netwerken die de belangen van het schipperskind behartigen.

Inmiddels ben ik al weer een flink aantal jaren bestuurslid van het BSOS en dat is werk dat ik met veel plezier en betrokkenheid doe. Onze schipperskinderen zijn belangrijk en we zijn trots op ze. Binnen het BSOS proberen we de belangen van het schipperskind dan ook zo optimaal mogelijk te behartigen; zowel in de BSOS scholen als bij de politiek. Het is van groot belang dat het schipperskind als doelgroep in beeld blijft en dat is een van de mooie  taken die het BSOS zich heeft gesteld.

Zwijndrecht - frie.kolen@skoba.nl

secretaris

penningmeester

Marian Gast

Kinderen van varende ouders verdienen blijvende aandacht

Als voormalig directeur van een van de BSOS scholen ben ik al jarenlang betrokken bij het onderwijs aan kinderen van varende ouders. Deze kinderen verdienen blijvende aandacht van scholen en hun financier – de overheid. Als penningmeester werk ik samen met de bestuursleden aan het in stand houden van de extra financiële middelen die scholen van de overheid ontvangen.

Dordrecht - m.gast@kpnmail.nl

Anita van Laren

Wie een brug slaat naar een ander kan altijd heen en terug

Binnen het bestuur van BSOS sta ik symbool voor de verbindende schakel tussen LOVK en BSOS. Het belang van het schipperskind staat in het bestuur centraal en de bsos-scholen vormen een logisch vervolg op het onderwijs van de LOVK.  Deze scholen hebben veel expertise in huis betreffende de opvang van het varende kind.  De LOVK onderhoudt daarom met deze scholen goede relaties. Een bundeling van kracht, een goede zaak.

Dordrecht LOVK - directie@lovk.nl

lid