Bestuur

voorzitter

Har Palmen

Door de contacten met schippersouders en internaat werd ik me nog meer bewust van de positie van het schipperskind

Geboren in Maasbracht in 1954. Als “walkind” opgegroeid in de in die tijd drukke binnenhaven, wonende in een straat waar 80% van de bewoners varende schippers waren die er hun waladres hadden. Als kind mocht ik dan ook meerdere reisjes aan boord meemaken. In die situatie heb ik al vroeg ervaren wat het voor schipperskinderen betekende wanneer zij van het schip, het veilige thuis, naar het internaat en school moesten.

Na 2 decennia gewerkt te hebben als onderwijsgevende in de omgeving Maasbracht, werd ik in 2006 directeur van de toenmalige basisschool de Tweesprong in Maasbracht, de huidige bs de Toermalijn, die door relatief veel schipperskinderen werd en nog wordt bezocht.

Door de contacten met schippersouders en internaat werd ik me nog meer bewust van de positie van het schipperskind zoals ik die ook al had ervaren vanuit mijn kindertijd. Samen met LOVK wil het bestuur van BSOS zich blijven inzetten voor de weliswaar kleine doelgroep schipperskinderen en daar waar nodig de BSOS-scholen ondersteunen.

Maasbracht - har.palmen@wijzersinonderwijs.eu

Ronald Hogendoorn

Ik vind het belangrijk om ook voor deze kinderen het beste te zoeken en tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften

Mijn naam is Ronald Hogendoorn. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan, ben ik directeur geworden van een basisschool in Krimpen aan den IJssel. Na ruim negen jaar ben ik  in 2017 als directeur gaan werken op  de Admiraal De Ruyterschool, eveneens een basisschool in Krimpen aan den IJssel. Deze prachtige school wordt (naast walkinderen) bezocht door een flink aantal schipperskinderen. Ik vind het belangrijk om ook voor deze kinderen het beste te zoeken en dat er tegemoet gekomen wordt aan hun onderwijsbehoeften.

De schipperswereld is (door mijn schoonfamilie) voor mij redelijk bekend. Het heeft mijn interesse en boeit mij iedere keer weer.

Het BSOS zet zich in om de belangen van de schipperskinderen te behartigen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Krimpen aan den IJssel – r.hogendoorn@adr.sggkrimpen.nl 

lid

penningmeester

Marian Gast

Kinderen van varende ouders verdienen blijvende aandacht

Als voormalig directeur van een van de BSOS scholen ben ik al jarenlang betrokken bij het onderwijs aan kinderen van varende ouders. Deze kinderen verdienen blijvende aandacht van scholen en hun financier – de overheid. Als penningmeester werk ik samen met de bestuursleden aan het in stand houden van de extra financiële middelen die scholen van de overheid ontvangen.

Dordrecht - m.gast@kpnmail.nl

Miriam Wondergem

Wij zorgen ervoor dat het schipperskind in beeld blijft...

Ook ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Miriam Wondergem en ik ben groepsleerkracht  en onderbouwcoördinator op basisschool de Toermalijn in Zwijndrecht.  In mijn werk als leerkracht, heb ik dagelijks te maken met de wereld van de schipperskinderen. Het bijbrengen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het op eigen kracht het beste uit jezelf halen zijn pijlers, die door mij belangrijk worden gevonden. Het scheppen van een veilig en goed groepsklimaat is hierbij uiteraard van belang.

Als lid van BSOS geniet ik ervan om samen met de andere bestuursleden de belangen van de schipperskinderen te behartigen. Met mijn eigen praktijkervaringen en met de inzet van de talenten van de andere bestuursleden, zorgen wij ervoor dat het schipperskind in beeld blijft.

Dordrecht- miriam.kooiman@skoba.nl

lid

lid

Anita van Laren

Wie een brug slaat naar een ander kan altijd heen en terug

Binnen het bestuur van BSOS sta ik symbool voor de verbindende schakel tussen LOVK en BSOS. Het belang van het schipperskind staat in het bestuur centraal en de bsos-scholen vormen een logisch vervolg op het onderwijs van de LOVK.  Deze scholen hebben veel expertise in huis betreffende de opvang van het varende kind.  De LOVK onderhoudt daarom met deze scholen goede relaties. Een bundeling van kracht, een goede zaak.