nieuws

Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur heeft besloten de bijeenkomst waarvan stond aangekondigd  dat die i.v.m. Covid-19 naar het najaar zou worden werd verschoven, niet door te laten gaan.

In plaats daarvan staat er op 9 maart 2021 een Algemene Ledenvergadering gepland.

We starten die dag met een lunch om 13.00 u.

Daarna de vergadering tot 15.00 u.

We sluiten de middag af met een presentatie van het leerlingvolgsysteem “Radar”.

De definitieve uitnodiging zal in januari worden verstuurd.

 

Inmiddels heeft er wel een kascontrole plaatsgevonden over het boekjaar 2019.

Deze is uitgevoerd door een ouder van LOVT en een directeur van een BSOS school.

Zij hebben de financiën in orde bevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schippersinloop

  

Schippersinloop Admiraal de Ruyterschool, Krimpen

Schippersinloop, Admiraal de Ruyterschool, Krimpen

 

 

 

U als schipper ouder, maar ook wij als BSOS-scholen, vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.  We hebben immers hetzelfde doel voor ogen; het welbevinden van uw kind(eren)!

lees verder

Onderwijs Inspectie controle m.b.t. de bijzondere bekostiging in 2020

 

In opdracht van de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de Inspectie van het Onderwijs in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit om vast te stellen of de scholen in het Primair Onderwijs de bijzondere bekostiging in 2020 voor deze leerlingen (ook schipperskinderen) terecht hebben ontvangen.

 

lees verder