Scholen

Bij BSOS zijn 13 basisscholen aangesloten die schipperskinderen binnen hun schoolbevolking kennen.