Scholen

Bij BSOS zijn 14 basisscholen aangesloten die schipperskinderen binnen hun schoolbevolking kennen.