Scholen

Bij BSOS zijn 12 basisscholen aangesloten die schipperskinderen binnen hun schoolbevolking kennen.