Hartelijk welkom op de BSOS website

De vereniging BasisScholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) is een vereniging voor de belangenbehartiging van het onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool. BSOS bestaat uit een netwerk van basisscholen met schipperskinderen. De belangenbehartiging richt zich zowel op de onderwijsinhoudelijke aspecten als op de facilitering van scholen met schipperskinderen. BSOS ondersteunt scholen op het niveau van leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. BSOS vertegenwoordigt scholen naar overheden, parlementariërs en onderwijsinspectie. Lees verder

Laatste nieuws

Bestuur bezoekt OCW en kamerfractie

In december 2016 zijn vertegenwoordigers van de Roma/Sinti (OWRS) en BSOSnaar OCW geweest en we hebben daar een gesprek gevoerd met twee jonge ambtenaren. Ons werd de gelegenheid geboden om het doelgroepenbeleid (Roma/Sinti-Schipperskinderen) bij OCW opnieuw onder de aandacht te brengen.   Lees verder

De Wendakker - Zwolle nu ook BSOS school

Het bestuur is trots op het feit dat De Wendakker, locatie Kopakker in Zwolle heeft aangegeven ook lid te willen zijn van BSOS. Steeds meer ouders van kinderen van het internaat vinden hun weg naar deze school. Daarnaast zijn er natuurlijk nog steeds kinderen die naar het Carillon gaan. Het BSOS bestuur vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk schipperskinderen in beeld blijven, zo kunnen we het beste de belangen van deze kleine, doch voor ons belangrijke groep kinderen binnen het basisonderwijs behartigen.
 

Het Baken in Werkendam wordt BSOS school

We willen pcbs Het Baken van harte welkom heten als lid van BSOS. Al een tijdje was duidelijk dat er op deze school ook schipperskinderen les krijgen. We zijn blij dat de directeur is ingegaan op het verzoek van het bestuur om zich bij ons aan te sluiten. Fijn dat er, in een tijd van steeds minder en lastiger in het vizier te houden kinderen van varende ouders, een school is die deel wil uitmaken van BSOS. Samen kunnen we ons inzetten voor de belangen van de kinderen. Bekijk schoolinformatie

Voorbeeld ‘Protocol Schipperskinderen”

In het voorjaar hebben twee bestuursleden een voorbeeld protocol opgesteld. Zo hopen we de scholen te kunnen helpen bij het nadenken over en vaststellen van hun beleid t.a.v. de schipperskinderen. Natuurlijk hebben we niet het wiel opnieuw uitgevonden, maar gekeken  in de ons bekende protocollen en de relevante zaken voor de leden op een rij gezet. Scholen kunnen hun eigen protocol maken of aanpassen  aan de hand van het voorbeeld en op die manier naar ouders, inspectie en andere instanties laten zien hoe zij omgaan met de middelen die hen ter beschikking staan, in financiële, materiele en personele zin. Het protocol vindt u in de rubriek: in de praktijk.


Agenda

  • 19 mei 2017

    Bestuursvergadering