Ik ben Anita van Toor, getrouwd, moeder van twee volwassen zoons en werk als financieel controller. Mijn hele leven ben ik al in meer of mindere mate verbonden met het LOVK en haar voorlopers. Lang geleden als kleuter die uitkeek naar de lespakketjes uit die tijd. Jaren later als moeder van 2 kinderen, die met veel plezier de locaties bezochten. Ik heb zelf ervaren hoe het is om als onderwijspartner je kinderen les te geven.

Als lid van de medezeggenschapsraad kwam ik destijds in aanraking met de organisatorische kant van het LOVK. Weer een aantal jaren later, nadat wij gestopt waren met varen, mocht ik als penningmeester 8 jaar deelnemen aan het bestuur. Sinds de zomer van 2020 ben ik aangesteld als externe vertrouwenspersoon. Groot voordeel daarbij is dat ik zowel de beroepsgroep als de organisatie van binnen en van buiten ken.

Tijdens al die jaren heb ik het LOVK leren kennen als een professionele organisatie waar ik veel vertrouwen in heb. In iedere organisatie kunnen echter lastige situaties of conflicten voorkomen. Mocht u er met de medewerkers en directie niet uitkomen dan luister ik graag naar uw probleem en tracht u te ondersteunen.

Als u de klachtenregeling doorneemt, ziet u precies wanneer en in welke situaties u mij kunt benaderen. Allereerst zal ik onderzoeken of bemiddeling mogelijk is tussen de organisatie en u. Mocht u er niet uit komen op minnelijk niveau dan kan ik u begeleiden gedurende de klachtenprocedure. Het is mijn taak om te zorgen dat uw klacht serieus genomen wordt.

U kunt mij bereiken via
vertrouwenspersoon@lovk.nl
06-10562794