Over ons

 

De Vereniging Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen (BSOS) is een vereniging voor de belangenbehartiging van het onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool.
Anders dan het LOVK dat vanwege het onderwijs aan varende kinderen (veelal kleuters) een grote naamsbekendheid heeft en een begrip is in de schipperswereld, heeft BSOS die bekendheid in veel mindere mate. In tegenstelling tot het LOVK zijn er nauwelijks rechtstreekse contacten met individuele schippersouders. Wanneer het schipperskind naar groep 3 gaat, van boord gaat en in het internaat gaat wonen, hebben ouders rechtstreeks te maken met de leiding van het internaat en de leerkrachten en directie van de basisschool.

Basisscholen met meer dan drie schipperskinderen die op het internaat verblijven hebben recht op een bijzondere bekostiging van Rijkswege. Zij kunnen ervoor kiezen aan te sluiten bij de landelijke vereniging BSOS waar binnen een netwerk 12 basisscholen lid van zijn. Zij onderhouden geregeld contacten met het bestuur van BSOS tijdens het jaarlijkse schoolbezoek op locatie, de jaarlijkse ledenvergadering en de jaarlijkse studiebijeenkomsten die specifiek voor leerkrachten met schipperskinderen worden georganiseerd.

 

 

 

Daarnaast is er 2 x per jaar overleg met LOVT, de landelijke oudervereniging voor o.a. schipperskinderen. Voor de scholen richt de belangenbehartiging zich zowel op de onderwijsinhoudelijke (pedagogisch-didactisch) aspecten als op de facilitering van scholen met schipperskinderen.

BSOS ondersteunt scholen op het niveau van leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. Verder vertegenwoordigt BSOS scholen naar overheden, parlementariĆ«rs en onderwijsinspectie. 

Om het belang van het schipperskind van 4- tot 12 jaar zoveel mogelijk te dienen, is sinds 2014 een intensieve samenwerking tussen LOVK en BSOS ontstaan waarbij eerst de directeur en later de specialist ouderbetrokkenheid van LOVK zitting heeft genomen in het bestuur van BSOS.

Om het gezamenlijk belang, het welzijn en welbevinden van het schipperskind te benadrukken, is BSOS een deel van deze website.