Nieuws

Op vrijdag 12 april 2024 vind van 9.00 - 10.30 uur de tweede digitale intervisie plaats met vertegenwoordigers van de BSOS-scholen. Een moment waarop we elkaar digitaal kunnen ontmoeten en elkaar kunnen bijpraten met betrekking tot het onderwijs aan de schippersleerlingen.

Agenda: 

​1. Welkom door de voorzitter van de BSOS (Ronald Hogendoorn)

​2. Voorstelrondje

​3. Nieuws/ontwikkelingen vanuit de BSOS. Met punten als een terugblik op de ALV, het bezoek aan de LOVT en een vooruitblik op het bezoek aan de Tweede Kamer om samen met de LOVK o.a. te spreken over subsidie en de schippersbekostiging,  

​4. Koers en ontwikkelingen van het LOVK door Lienke van Dijk (directeur-bestuurder). Met o.a. het delen van een verkenning van een hybride vorm van onderwijs aan boord/op school voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

​5. Bespreking van de overige vragen. U kunt deze tot een week van tevoren indienen bij de secretaris  (I.voorthuijzen@groenewegenschool.nl )

We hopen elkaar op 12 april te ontmoeten!

Flyer BSOS