Bestuur

Ronald Hogendoorn

Ik vind het belangrijk om ook voor deze kinderen het beste te zoeken en tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften

Mijn naam is Ronald Hogendoorn. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan, ben ik directeur geworden van een basisschool in Krimpen aan den IJssel. Na ruim negen jaar ben ik  in 2017 als directeur gaan werken op  de Admiraal De Ruyterschool, eveneens een basisschool in Krimpen aan den IJssel. Deze prachtige school wordt (naast walkinderen) bezocht door een flink aantal schipperskinderen. Ik vind het belangrijk om ook voor deze kinderen het beste te zoeken en dat er tegemoet gekomen wordt aan hun onderwijsbehoeften.

De schipperswereld is (door mijn schoonfamilie) voor mij redelijk bekend. Het heeft mijn interesse en boeit mij iedere keer weer.

Het BSOS zet zich in om de belangen van de schipperskinderen te behartigen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!

Krimpen aan den IJssel – r.hogendoorn@adr.sggkrimpen.nl 

voorzitter

secretaris

Ineke Voorthuijzen

'Ook deze kinderen hebben onze aandacht nodig, zodat ze niet tussen wal en schip geraken.'

Water speelt een rol in mijn leven. De eerste jaren woonde ik in een dorp aan de Gouwe. Mijn eerste baan was op een basisschool in Alphen aan den Rijn. In Gouda, bij de Gouwe en de Hollandsche IJssel, stond de tweede school waar ik werkte. Sinds 2015 woon ik aan de Merwede en vanaf 2017 werk ik in Werkendam, als teamleider en groepsleerkracht in de onderbouw. Vier keer in de week steek ik de Merwede over. Via de brug of met de pont. 

Op de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam zitten veel schipperskinderen, de meeste wonen in het internaat. Ook komen er regelmatig varende kleuters op bezoek in de onderbouw. 

Met respect kijk ik naar de binnenvaartschepen. Een wereld apart. Op maandagmorgen zie ik het afscheid nemen. Tot vrijdag… en dan wonen de kinderen een paar dagen in het internaat van Werkendam. Voor déze kinderen en hun ouders wil ik me als secretaris van de BSOS inzetten. Ook deze kinderen hebben onze aandacht nodig, zodat ze niet tussen wal en schip geraken. 

 

 

 

 

 

Magda van Gent

Het is belangrijk voor de schipperskinderen en scholen dat we ons blijven inzetten voor deze doelgroep.

Mijn naam is Magda van Gent. Ik ben opgegroeid op een schip, heb op het prinses Irene internaat gezeten. Daarna ben ik naar de PABO gegaan en heb ik een aantal jaren les gegeven. Na mijn trouwen ben ik gaan varen met mijn man en we hebben 2 kinderen gekregen. Ik heb ze altijd met veel plezier les gegeven en ze zijn een aantal jaar naar het internaat gegaan. Het lesgeven bleef mij trekken, dus ik ben weer als leerkracht gaan werken. Sinds 2020 werk ik op de Toermalijn in Zwijndrecht. Hier ben ik de schipperscoördinator. Ik onderhoud contact tussen LOVK, internaat en de Toermalijn. Ook zorg ik dat het schipperskind in beeld blijft op onze school. Sinds 2021 zit ik in het bestuur van BSOS. Het is belangrijk voor de schipperskinderen en scholen dat we ons blijven inzetten voor deze doelgroep.

 

Zwijndrecht – magda.lindhout@nestas-scholengroep.nl

penningmeester

lid

Rieke Voorstad

Een pad ontstaat door er op te lopen

Als specialist ouderbetrokkenheid bij het LOVK probeer ik zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen de schippersouders, BSOS-scholen en de internaten. Binnen het bestuur van BSOS zoek ik naar wegen om samen te bewandelen zodat er paadjes ontstaan tussen het LOVK, schippersouders en de BSOS-scholen. Door samen op te trekken ontstaat er zicht op nieuwe wegen! 

Dordrecht - rieke.voorstad@lovk.nl